Thảo luận:Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hải khẩu dạ bạc hữu cảm
Nguồn Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I)

Bắt đầu cuộc thảo luận