Thảo luận:Kinh kính Thánh giá

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn Tổng Giáo phận Hà Nội, https://tonggiaophanhanoi.org/tu-lieu/phung-vu/11250-phan-thu-nam-kinh-ngam-dang-thanh-gia-va-it-nhieu-kinh-khac.html
Tham gia đóng góp Huỳnh Nhân-thập
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.png
Ghi chú
Người duyệt bài