Thảo luận:Lão Hạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Lão Hạc
Nguồn Nhà xuất bản Hội nhà văn, in và nộp lưu chiểu quý I năm 2008
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã xong 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài