Thảo luận:Lính-tuần, lính-lệ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Lính-tuần, lính-lệ, "Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo", 1907
Nguồn http://www.nguyenvanvinh.net/Links/Ouvrages%20et%20travaux/Dang%20Co%20Tung%20Bao/so_803_linhtuan.htm
Tham gia đóng góp Tân
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài