Thảo luận:Loạn hậu đáo Côn-sơn cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Loạn hậu đáo Côn-sơn cảm tác
Nguồn Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Loạn hậu đáo Côn-sơn cảm tác

Bắt đầu cuộc thảo luận