Thảo luận:Mấy lời thỉnh giáo lại cùng sư Thiện Chiếu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Mấy lời thỉnh giáo lại cùng sư Thiện Chiếu
Nguồn Các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1929, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, đăng lại tại lainguyenan.free.fr
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Mấy lời thỉnh giáo lại cùng sư Thiện Chiếu

Bắt đầu cuộc thảo luận