Thảo luận:Sách sổ sang chép mọi việc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc
Nguồn [1]
Tham gia đóng góp Nguyễn Xuân Minh
Mức độ phát triển
Ghi chú Sách này được in về sau với tên Sách sổ sang chép các việc.
Người duyệt bài

Tôi không chắc chắn về chính tả, xin mọi người giúp hiệu đính. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:21, ngày 20 tháng 4 năm 2014 (UTC)