Thảo luận:Tôn phu nhân quy Thục (Tôn Thọ Tường)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tôn phu nhân quy Thục
Nguồn Việt Nam thi văn hợp tuyển do Dương Quảng Hàm biên soạn. Trung tâm học liệu Sài Gòn xuất bản (bản in lại lần thứ 9), 1968, tr. 163-164.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài