Thảo luận:Tự thuật (Bùi Hữu Nghĩa)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tự thuật (Bùi Hữu Nghĩa)
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) do nhiều người soạn (Huỳnh Lý chủ biên). Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 56-57.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Chưa tìm được nguyên tác chữ Hán
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tự thuật (Bùi Hữu Nghĩa)

Bắt đầu cuộc thảo luận