Thảo luận:Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Fables de la Fontaine. Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ (S. : Guilland et Martinon, 1884 - 12 p.) và Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois. Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ (S. : Rey et Curiol, 1886 - 80 p. ; 0$50)
Nguồn http://www.e-thuvien.comhttp://namkyluctinh.org
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện chưa hoàn thành 25%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài