Thảo luận:Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, bản dịch của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam
Nguồn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Đã được vài thành viên hiệu đính 100 percent.svg
Ghi chú Xem nội dung tại Mục lục:TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN.pdf
Người duyệt bài Tranminh360, Rol