Thảo luận:Vũ trung tùy bút

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Vũ trung tùy bút, Phạm Đình Hổ
Nguồn Ấn bản NXB Văn học, Hà Nội, 1972.
Tham gia đóng góp Rol
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn thiện
Ghi chú Do ấn bản của NXB Văn học năm 1972 còn nhiều lỗi về chính tả và thiếu chú thích, cũng như ngắt đoạn để dấu khiến cho văn bản nhiều chỗ vô nghĩa nên có sửa chữa đôi chút, hơi sai khác với bản in.
Người duyệt bài