Thảo luận:Viếng cụ Phan Thanh Giản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thông tin thêm[sửa]

Tên bài ghi theo GS. Dương Quảng Hàm (Văn học Việt Nam. Trung tâm học liệu Sài Gòn, xuất bản theo bản in năm 1939, tr. 144). Tuy nhiên, trong Nguyễn Đình Chiểu toàn tập (Nxb ĐH&THCN, 1982, tr. 38-39), thì bài này và một bài nữa có tên chung là: Điếu Đông Các Đại Học Sĩ Phan Công Nhị Thủ (có nghĩa: Thơ điếu Phan Thanh Giản, 2 bài). Bùi Thụy Đào Nguyên (thảo luận) 22:16, ngày 13 tháng 4 năm 2010 (UTC)