Thảo luận Biên dịch:Chiếu Cần Vương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, 1885
Nguồn Tập tin:Chieu Can Vuong.jpg, Khánh Hòa Xưa và Nay
Tham gia đóng góp Zhxy 519, Tranminh360
Rol dịch sang tiếng Việt
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Biên dịch:Chiếu Cần Vương

Bắt đầu cuộc thảo luận