Thảo luận Biên dịch:Tuyên cáo 7161

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Bill Clinton
Nguồn Wikisource tiếng Anh
Tham gia đóng góp Trần Vĩnh Tân
Mức độ phát triển 50%
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Biên dịch:Tuyên cáo 7161

Bắt đầu cuộc thảo luận