Bước tới nội dung

Thầy đồ ve gái góa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thầy đồ ve gái góa
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Thiền sư.

Người bảo rằng thầy yêu cháu đây,
Thầy yêu mẹ cháu có ai hay!
Bắc cầu, câu cũ[1] không hờ hững,
Cầm kính, tình xưa[2] vẫn đắng cay.
Ở góa thế gian nào mấy mụ?
Đi ve thiên hạ thiếu chi thầy?
Yêu thầy cũng muốn cho thầy dạy,
Dạy cháu nên rồi mẹ cháu ngây.

   
Chú thích

  1. Do câu ca dao:
    "Muốn sang thì bắc cầu kiều..."
  2. Do câu ca dao:
    "Trách người quân tử vô tình,
    Có gương mà để bên mình không soi"
    Ý nói: người đàn bà góa chê thầy đồ nhát gan, không dám mạnh bạo hơn trong việc ve gái