Thể loại:Kinh Thánh (bản dịch Phan Khôi năm 1926)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm