Thể loại:Tác gia có năm sinh xấp xỉ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Các tác gia này có năm sinh xấp xỉ. Tham số năm sinh được nhập vào với, "khoảng N", một thập niên hoặc thậm chí một thế kỷ. Việc này có thể do năm sinh chính xác bị thất lạc hoàn toàn hoặc chỉ đơn giản là không rõ vào thời điểm viết trang. Có thể tìm hiểu thêm sẽ xuất hiện năm sinh chính xác, khi đó thêm thông tin vào Wikidata sẽ đưa trang khỏi thể loại này.