Tác gia:Đặng Trần Côn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đặng Trần Côn
(khoảng 1710 – 1745)
Đặng Trần Côn (sinh khoảng 1710-1720, mất khoảng 1745), quê ở làng Nhân Mục, Thanh Trì, Hà Nội, là tác giả của Chinh phụ ngâm, kiệt tác văn học viết bằng chữ Hán của Việt Nam.

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.