Thủ vĩ ngâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thủ vĩ ngâm - 首尾吟
của Nguyễn Trãi
Chữ Nôm Tiếng Việt

谷城南犼蔑間
奴搩俧少琟吿
昆隊遁揚埃眷
堏馭檝少几绖
傉瞸狹回坤且琾
茹涓趣庶礙挼働
朝官拯沛隱拯沛
谷城南伨蔑間

Góc thành Nam, lều một gian,
No nước uống thiếu cơm ăn.
Con đòi trốn, dường ai quyến ;
Bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn.
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá ;
Nhà quen xú xứa, ngại nuôi vằn
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải ;
Góc thành Nam, lều một gian.