Thứ Bắc Cố sơn hạ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thứ Bắc Cố sơn hạ (次北固山下)
của Vương Loan, do Trần Trọng Kim dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Trần Trọng Kim

次北固山下
客路青山外,
行舟綠水前。
潮平兩岸闊,
風正一帆懸。
海日生殘夜,
江春入舊年。
鄉書何處達?
歸雁洛陽邊。

Thứ Bắc Cố sơn hạ
Khách lộ thanh sơn ngoại,
Hành chu lục thuỷ tiền.
Triều bình lưỡng ngạn khoát,
Phong chính nhất phàm huyền.
Hải nhật sinh tàn dạ,
Giang xuân nhập cựu niên.
Hương thư hà xứ đạt,
Quy nhạn Lạc Dương biên.

Thuyền đậu dưới núi Bắc Cố[1]
Đường đi cạnh mé thanh sơn,
Truyền theo dòng nước xanh rờn xa xa.
Triều lên thấy rộng hai bờ,
Cánh buồm thuận gió phất phơ giữa dòng.
Canh tàn, bể mọc vầng đông,
Xanh về năm cũ, trên sông thẫn thờ.
Gửi đâu được bức thơ nhà,
Lạc Dương trở lại nhạn đà bay qua.

   
Chú thích

  1. Bắc Cố sơn giờ là phía bắc huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô, nhìn xuống là sông.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)