Thuật hứng/XIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Buồng văn đắp cửa lọn ngày thu.
Đèn sách nhàn làm thong thả nho.
Thua được toan chi cơ Hán Sở ;
Nên chăng đành lẽ chuyện Thương Chu.
Say mùi đạo, chè ba chén ;
Tả lòng phiền, thơ bốn câu.
Khó miễn vui, chăng thửa trách.
Vì chưng đời có chúa Đường Ngu.