Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Thuật hoài.
Thuật hoài - 述懷
của Phạm Ngũ Lão, do Trần Trọng Kim dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Dịch thơ của Trần Trọng Kim

橫槊江山恰幾秋,
三軍貔虎氣吞牛。
男兒未了功名債,
羞聽人間說武侯。

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.

Cắp ngang ngọn giáo gìn giữ non sông đã mấy thu,
Ba quân như gấu hổ, át cả sáo Ngưu[1].
Thân nam nhi nếu chưa trả xong nợ công danh,
Ắt thẹn thùng khi nghe người đời kể chuyện Vũ hầu[2].

Múa giáo non sông trải mấy thu,
Ba quân hùng khí át sao Ngưu.
Công danh nam tử còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu.

   
Chú thích

  1. Có bản giải nghĩa "khí thôn Ngưu"át sao Ngưu, có bản giải nghĩa là nuốt trôi trâu
  2. Tức Khổng Minh Gia Cát Lượng, do có công lớn với nhà Thục nên được phong tước Vũ Lượng hầu