50%

Thu, dư nhập kinh, đông mạt thủy qui, nhân ức Tố Như thị “Nhất quan bôn tẩu phong Trần Mạt” chi cú triền thành tứ vận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán-Việt Tạm dịch nghĩa

Nhất quan bôn tẩu phong trần mạt,
Bách tải xâm tầm điện lộ trung.
Kỷ đóa hoàng hoa khai cựu kinh,
Sổ hành bạch phát cảnh suy ông.
Tang bồng vận sự tâm đô lãnh,
Chung đỉnh tiền triều mộng diệc dung.
Kiến thuyết nhân gia tương báo đạo,
Nghinh xuân xứ xứ liễu đê đông.

Mùa thu ta vào kinh, cuối đông mới về,
nhân nhớ câu “Nhân quan bôn tẩu phong trần mạt của Tố Như (Nguyễn Du) bèn dàn thành bốn vần

Một chức quan bôn tẩu ở tận cuối làn gió bụi,
Trăm năm thấm thoát trong khoảng chớp giật móc sa.
Mấy đóa cúc vàng nở trên luống cũ,
Vài hàng tóc bạc nhắc nhở ông già.
Chuyện đẹp tang bồng, lòng đều nguội lạnh,
Triều xưa chung đỉnh, cũng biếng chiêm bao.
Thấy người ta đã kháo với nhau:
Khắp nơi đón xuân nơi mé đông bờ liễu.