Thu nguyệt ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thu nguyệt ngẫu thành - 秋月偶成
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

幽齋睡起獨沈吟
案上香消凈客心
靜裏乾坤驚萬變
閑中日月値千金
儒風冷淡時情薄
聖域優游道味深
讀罷群書無箇事
老梅窗畔理瑤琴

U trai thụy khỉ độc trầm ngâm ;
Án thượng hương tiêu tĩnh khách tâm.
Tĩnh lý càn khôn kinh vạn biến,
Nhàn trung nhật nguyệt trị thiên câm (kim).
Nho phong lãnh đạm[1] thì tình bạc ;
Thánh vực ưu du đạo vị thâm.
Độc bãi quần thư vô cá sự[2] ;
Lão mai song bạn lý dao cầm.

Phòng vắng ngủ dậy một mình trầm ngâm ;
Trên án hương cháy hết xông sạch lòng khách.
Trong cõi yên lặng, kinh trời đất nhiều biến cố ;
Trong cảnh thanh nhàn, ngày tháng đáng giá ngàn vàng.
Thói nhà nho lạnh nhạt, tình đời bạc bẽo ;
Cõi thánh ta rong chơi, mùi đạo đậm sâu.
Đọc hết các sách chẳng thấy có việc gì ;
Mai già bên cửa sổ, ngồi gảy đàn ngọc.

   
Chú thích

  1. Lãnh đạm: nên hiểu như nghĩa thanh bạch. Ý câu này là phong thái nhà nho vốn là thanh bạch, cho nên tình đời có bạc bẽo cũng không lấy làm điều
  2. Ý câu này là đọc bao nhiêu sách vở thấy chẳng có việc gì là đáng bận lòng