Thu nguyệt ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

幽齋睡起獨沈吟
案上香消凈客心
靜裏乾坤驚萬變
閑中日月値千金
儒風冷淡時情薄
聖域優游道味深
讀罷群書無箇事
老梅窗畔理瑤琴

U trai thụy khỉ độc trầm ngâm ;
Án thượng hương tiêu tĩnh khách tâm.
Tĩnh lý càn khôn kinh vạn biến,
Nhàn trung nhật nguyệt trị thiên câm (kim).
Nho phong lãnh đạm[1] thì tình bạc ;
Thánh vực ưu du đạo vị thâm.
Độc bãi quần thư vô cá sự[2] ;
Lão mai song bạn lý dao cầm.

Phòng vắng ngủ dậy một mình trầm ngâm ;
Trên án hương cháy hết xông sạch lòng khách.
Trong cõi yên lặng, kinh trời đất nhiều biến cố ;
Trong cảnh thanh nhàn, ngày tháng đáng giá ngàn vàng.
Thói nhà nho lạnh nhạt, tình đời bạc bẽo ;
Cõi thánh ta rong chơi, mùi đạo đậm sâu.
Đọc hết các sách chẳng thấy có việc gì ;
Mai già bên cửa sổ, ngồi gảy đàn ngọc.

   
Chú thích

  1. Lãnh đạm: nên hiểu như nghĩa thanh bạch. Ý câu này là phong thái nhà nho vốn là thanh bạch, cho nên tình đời có bạc bẽo cũng không lấy làm điều
  2. Ý câu này là đọc bao nhiêu sách vở thấy chẳng có việc gì là đáng bận lòng