Thu nhật ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

蕭蕭墜葉響庭皋
病骨纔蘇氣轉豪
天地斯文從古重
湖山清興入秋高
鏡中白髮佳人老
身外浮名謾爾勞
緬想故圓三徑菊
夢魂夜夜上歸舠

Tiêu tiêu trụy diệp hưởng đình cao ;
Bệnh cốt tài tô khí chuyển hào.
Thiên địa tư văn[1] tòng cổ trọng ;
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao.
Kính trung bạch phát giai nhân lão[2] ;
Thân ngoại phù sinh mạn nhĩ lao.
Miên tưởng cố viên tam kính cúc ;
Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao.

Vì vèo lá rụng, tiếng kéo dài trước sân ;
Thân bệnh mới lành, khí trở lại hào.
Tư văn của trời đất từ xưa vẫn trọng ;
Hứng thú với nước non sang thu càng cao.
Tóc bạc xem trong gương, cùng già với người ta ;
Danh hão ở ngoài thân, nhọc xác vô ích.
Nhớ nhung vườn cũ ba dặng cúc ;
Hồn mộng đêm đêm lên thuyền để về.

   
Chú thích

  1. Tư văn: chỉ đạo nhà nho
  2. Giai nhân lão: nghĩa là cũng đã già như người ta