Thu nhật ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thu nhật ngẫu thành - 秋日偶成
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

蕭蕭墜葉響庭皋
病骨纔蘇氣轉豪
天地斯文從古重
湖山清興入秋高
鏡中白髮佳人老
身外浮名謾爾勞
緬想故圓三徑菊
夢魂夜夜上歸舠

Tiêu tiêu trụy diệp hưởng đình cao ;
Bệnh cốt tài tô khí chuyển hào.
Thiên địa tư văn[1] tòng cổ trọng ;
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao.
Kính trung bạch phát giai nhân lão[2] ;
Thân ngoại phù sinh mạn nhĩ lao.
Miên tưởng cố viên tam kính cúc ;
Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao.

Vì vèo lá rụng, tiếng kéo dài trước sân ;
Thân bệnh mới lành, khí trở lại hào.
Tư văn của trời đất từ xưa vẫn trọng ;
Hứng thú với nước non sang thu càng cao.
Tóc bạc xem trong gương, cùng già với người ta ;
Danh hão ở ngoài thân, nhọc xác vô ích.
Nhớ nhung vườn cũ ba dặng cúc ;
Hồn mộng đêm đêm lên thuyền để về.

   
Chú thích

  1. Tư văn: chỉ đạo nhà nho
  2. Giai nhân lão: nghĩa là cũng đã già như người ta