Bước tới nội dung

Tiếng quốc kêu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tiếng quốc kêu  (1926) 
của Nguyễn Phan Lãng

Tập thơ gồm 2 bài: Tiếng quốc kêuMơ tổ mắng.

Đàm-Xuyên NGUYỄN-PHAN-LÃNGTIẾNG QUỐC KÊUIN TẠI
Chân Phương Ấn Quán
HANOI

Giá: 0$10
In lần thứ nhất
 

phần(không được liệt kê trong bản gốc)


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1948, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.