Trâu trong nghiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trâu trong nghiên
của Nguyễn Trãi

Đầm chơi bể học đã nhiều xuân ;
Dời đến trên yên nằm quải chân.
Mày mỏ hôm dao, lòng mặc khách ;
Kỳ mài ngày tháng, của thi nhân.
Khỏe cày ruộng thánh đà nhiều khóm ;
Được hưởng cao văn vô số phần.
.........
...........