Trông trăng nhớ bạn (I)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trông trăng nhớ bạn (I)  (1926) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 106, tháng 6-1926.

(Điệu Nga mi dương)

Mảnh trăng tà,
Dạo dưới hoa.
Trông bóng thiềm lòng lại thiết tha,
Tưởng đến người tri kỷ tình xa,
Hương đào bát ngát,
Cành trúc la đà.
Bức tranh ly biệt mây giăng trước,
Mỏi mắt quan hà dạ xót xa.
Dạo dưới hoa,
Mảnh trăng tà...