Trăng thu (Nguyễn Trãi)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Trăng thu.

Đông đã muộn lại sang xuân.
Xuân muộn thì hè lại đổi lần.
Tính kể tư mùa có nguyệt ;
Thu âu là nhẫn một hai phần.