Trại đầu xuân độ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trại đầu xuân độ - 寨頭春渡
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

渡頭春草綠如烟
春雨添來水拍天
野徑荒涼行客少
孤舟鎮日擱沙眠

Độ đầu xuân thảo lục như yên ;
Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên[1].
Dã kính hoang lương hành khách thiểu,
Cô chu trấn nhật các sa miên.

Đầu bến cỏ xuân xanh lục như khói (như mây) ;
Lại thêm trời mưa xuân nước vỗ ngang trời.
Đường ngoài nội vắng teo ít người đi ;
Thuyền mồ côi suốt ngày gác đầu lên bãi mà ngủ.

   




Chú thích

  1. Bản Dương Bá Cung chép là « nguyệt phách thiên 月 拍 天 » (trăng vỗ trời), có lẽ là sai, vì ban ngày, trời lại mưa, làm gì có trăng. Bản Thi lục chép là « thủy phách thiên » là nước vỗ trời, tức là nước đầy, nên sóng như vỗ trời