Trại đầu xuân độ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

渡頭春草綠如烟
春雨添來水拍天
野徑荒涼行客少
孤舟鎮日擱沙眠

Độ đầu xuân thảo lục như yên ;
Xuân vũ thiêm lai thủy phách thiên[1].
Dã kính hoang lương hành khách thiểu,
Cô chu trấn nhật các sa miên.

Đầu bến cỏ xuân xanh lục như khói (như mây) ;
Lại thêm trời mưa xuân nước vỗ ngang trời.
Đường ngoài nội vắng teo ít người đi ;
Thuyền mồ côi suốt ngày gác đầu lên bãi mà ngủ.

   
Chú thích

  1. Bản Dương Bá Cung chép là « nguyệt phách thiên 月 拍 天 » (trăng vỗ trời), có lẽ là sai, vì ban ngày, trời lại mưa, làm gì có trăng. Bản Thi lục chép là « thủy phách thiên » là nước vỗ trời, tức là nước đầy, nên sóng như vỗ trời