Trần tình/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chớ cậy sang mà ép nề.
Lời chăng phải vuỗn khôn nghe.
Co que thay bấy ruột ốc !
Khúc khuỷu làm chi trái hòe !
Hai chữ công danh chăng dám cóc ;
Một trường ân oán những hăm he.
Làm người mựa cậy khi quyền thế,
Có thuở bàn cờ tốt đuổi xe.