Trận nhạn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trận nhạn
của Nguyễn Trãi

Nước dẫy triều cường cuối bãi đầy
Làm kỳ chính khéo nên bầy
Đàn chim đạn ngọc sao bắc ;
Phất dõi cờ lau gió tây.
Thu phát lệnh nghiêm hàng đỗ gấp.
Sương thanh bảng nhặt tiếng kêu chầy.
.................
Tử tái đường nghèo lòng mựa ngây (nghi).