Trang:Ca tu dien nghia.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

        司馬温公勸學歌
養子不教父之過 訓導不嚴師之惰 父教師嚴兩無碍 學問無成子之罪
煖衣飽食居人倫 視我笑談如土塊 攀高不及不品流 稍遇賢才無與對
勉後生力求誨  投明師莫自昧  一朝雲路果然登 姓名亞等呼先輩
室中若未結親姻 自有佳人求匹配 勉旃汝等各早修 莫待老來徒自悔

      王荆公勸學文
讀書不破費 讀書萬倍利 書顯官人才 書添君子智 有即起書樓
無即致書櫃 窻前看古書 燈下尋書義 貧者因書富 富者因書貴
愚者得書賢 賢者因書利 只見讀書榮 不見讀書墜 賣金買書讀
讀書買金易 好書卒難逢 好書真難致 奉勸讀書人 好書在心記