Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
X
 

Chúng tôi thành tâm cảm tạ trước các bạn sẽ chỉ bảo những chỗ sai lầm, và bổ-chính cho những điều thiếu sót.

Đêm Trùng-Thập Giáp-Thân (1944)
Bảo Thần