Trang:Dictionarium Anamitico-Latinum.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

HOC DICTIONARIUM
ANAMITICO-LATINUM,

PIGNUS OBSERVANTLÆ ET GRATITUDINIS,
HONORATISSIMO ET DE LITTERARIÂ ORIENTALI REPUBLICÂ
BENE MERITO,
D. D. G. AUCKLAND, BARONI, MAGNÆ BRITANNIÆ PARI,
INDIARUM GUBERNATORI,
&c.     &c.     &c.

REVERENTER DICAT,

Editor.