Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 144 —

trên tấm mộ bi, thì đều đem lòng kính vì sùng bái, và nhớ lại trong lúc Tùng-đình thì nguồi nguồi cãm khái và nhắc nhở hai người luôn luôn, nên sau người ta có đặc một câu tục diêu mà hát như vầy:

Thãm thay giọt máu chung tình,
Thương người trung liệc Tùng-đình ngày xưa.
CHUNG

Saigon. Imp. J. VIÊT.