Trang:Mot con gio bui.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
81
 

cụ định cho ai đi thay cụ ». Tôi nghĩ trong cái việc khó khăn này, mình phải đi mới được, và tôi nói: « Tôi về Huế vài ngày để tâu bầy mọi việc với Hoàng Thượng rồi độ chừng ngày mồng tám tháng tám là tôi đã ở Saigon rồi ».

Tổng Tư Lệnh Nhật nói: « Cụ định vào, thì hôm ấy tôi cũng vào, để xếp đặt mọi chuyện cho chóng xong ».

Tôi nói: « Cám ơn ngài. Ðược như thế thì có thể tránh được mọi sự khó khăn lặt vặt ».

Việc lấy lại toàn lãnh thổ Việt Nam như thế là quyết định xong. Tôi nói đến việc lấy lại các công sở trước thuộc về chính phủ Ðông Dương toàn quyền. Tổng Tư Lệnh Nhật nói việc ấy có nhiều sự phức tạp vì các công sở ấy quan hệ đến các nước lân bang như Cao MênAi Lao nữa.

Tôi nói: « Các ông đã đánh đổ các thuộc địa của Pháp, đã nhận cho Việt Nam, Cao Mên và Ai Lao được tự chủ thì các công sở ấy theo lẽ tất nhiên là phải trả lại cho các nước ấy. Còn sự giao thiệp về quyền lợi riêng của mấy nước chúng tôi sẽ theo tình thân thiện mà bàn định với nhau ».

Có một điều tôi nhất định đòi cho được, là phải bỏ chế độ phủ toàn quyền cũ, mới hợp cái nghĩa tự chủ của ba nước trong xứ Ðông Dương.