Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
76
Ngày thứ ba

z Chúa blời khi nãy lếy khou᷄ mà hŏá ra tôi, a tôi có đi gì bởi đức Chúa cha cho tôi, tlo᷄ mềnh, và bề ngŏài dều ſự lành cu᷄̀ cho tôi hết : b tôi chảng yêu gì, tôi hay một ước thể naò cho tôi đẹp lào᷄ đức Chúa cha, vì ꞗệy có mlời nào đức Chúa blời thì tôi ꞗưng hết, c mà lại tôi đã chiụ ơn đức Chúa cha nhều làm ꞗệy, d mà tôi kiêng blái một cây ếy là bay nhêu hột cho tôi chảng giữ ꞗệy.   e Khi ếy ou᷄ Adam chưa có ban, mà đức Chúa blời làm cho ou᷄ Adam ngủ đi ; f đến khi đang ngủ, thi đức Chúa blời lếy một xưâng ſườn cụt ou᷄ Adam ra, mà để ꞗĕaò thịt thay nó, g lại làm xưâng ếy nên xác đần bà, hình cu᷄̀ một tuểi dồ bàng ou᷄ Adam, h mà lại hŏá nên linh hồn đam ꞗĕaò lao᷄ xác ếy, i thŏát chóuc ou᷄ Adam thức, mà thấy bạn thì ràng,

k xưâng nầy bây giờ là xưâng tao, và thịt nầy