Trang:Pho Thong 41.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

V

Qui-nhơn, ngày 24 Juin, 1922,
Em Nghi.

HÔM thím Quang về, không thấy có em cùng về với thím, anh đã lấy làm ngạc-nhiên! Qua vài bữa sau, tiếp được thư em, anh còn lấy làm ngạc-nhiên hơn nữa! Anh không hiểu sao em bây giờ, từ ý-tứ cho đến tính-nết thảy đều khác với trước kia như vậy!

Hay là có người nào xui-giục để em ra mặt phản-đối với anh chăng? Nếu vậy là họ có ý phá hư gia-đình chúng ta, cất mất hạnh-phước giữa anh em chúng ta, mà em không biết, cạn nghĩ, đã lầm nghe lời họ đó.

Không biết con gái đi học để làm chi mà em hòng muốn đi học đến kỳ-cùng? Các bà các cô trong họ nhà ta từ xưa có ai đi học như thế không? Em nghe lầm đó, chứ thầy đâu lại có muốn cho em điều ấy? Nếu quả vậy thì sao lúc chị phán còn nhỏ, thầy cũng đã cho đi học đến lớp ba là bắt về ở nhà?