Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.

艶 摘 文 國

本 讀 學 小 等 高


QUỐC-VĂN TRÍCH-DIỄM

Cao-đẳng Tiểu-học đọc bản


DƯƠNG-QUẢNG-HÀM
Giáo-học trường Bảo-hộ
soạnHÀ-NỘI
IN TẠI NHÀ IN LÊ-VĂN-TÂN
1930

In lần thứ tư
Soạn-giả giữ bản quyền