Bước tới nội dung

Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
21
NGUYỄN-KHUYẾN

21. — THU-VỊNH

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao,
Cần trúc lơ-phơ gió hắt-hiu.
Nước biếc trông như từng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào.
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn[1] với ông Đào. 1.

CHÚ THÍCH. — 1. Tức là ông Đào-Tiềm 陶 潛, một tay hay thơ có tiếng đời nhà Tấn bên Tàu.

22. — ÔNG PHỖNG ĐÁ

Ông đứng làm chi đấy hỡi ông?
Trơ trơ như đá vững như đồng.
Đêm ngày coi sóc[2] cho ai đó?
Non nước vơi đầy có biết không?

23. — CHỢ TRỜI CHÙA THẦY

TIỂU DẪN. — Chùa Thầy tên chữ là chùa Thiên-Phúc ở núi Sài-sơn phủ Quốc-oai tỉnh Sơn-tây, thờ ông Từ-đạo-Hạnh, cũng là một nơi thắng-cảnh ở xứ Bắc-kỳ, ở đấy có một nơi truyền gọi là Chợ Trời.

Hóa-công xây đắp biết bao đời,
Nọ cảnh Sài-sơn có chợ trời.
Buổi sớm gió tuôn, trưa nắng giãi,
Ban chiều mây họp, tối trăng chơi.
Bày hàng hoa quả[3] quanh năm đủ,
Giãi thẻ giang-sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Thử lên mặc cả một vài lời.

24. — BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.


  1. Mắc cở. —
  2. Có bản chép: Đêm ngày gìn giữ.....
  3. Trái. —