Trang:Sach so sang chep cac viec.pdf/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Có vấn đề khi hiệu đính trang này.

(văn bản không rõ) o P. Felippe do Roiº.

(văn bản không rõ) Christande. de Tunkim.

Sách nằy là của Thầy cả Bỉnh.