Trang:Viet Han van khao.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
PHAN KẾ-BÍNH

VIỆT HÁN VĂN KHẢOÉTUDES
SUR LA LITTÉRATURE SINO-ANNAMITE


(Kỳ Hội-đồng duyệt-thư do quan Giám-đốc Học-chánh Bắc-kỳ Bérit Debat chủ-tọa họp ngày 8 Septembre 1934 đã nhận cho quyển sách này dùng làm sách giáo-khoa trong các trường Pháp-Việt).

2e ÉDITION
(4e mille)EDITIONS NAM-KY
1938