Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.CHƯƠNG V

NHÀ LÝ (tiếp theo)

李 氏

( 1010 — 1225 )

V. LÝ THẦN-TÔNG
VI. LÝ ANH-TÔNG 1. Đỗ anh Vũ
2. Tô hiến Thành
3. Giặc Thân Lợi
4. Việc chính-trị
VII. LÝ CAO-TÔNG 1. Tô hiến Thành làm phụ-chính
2. Sự nội-loạn
VIII. LÝ HUỆ-TÔNG 1. Trần thị
2. Quyền thế về họ Trần
IX. LÝ CHIÊU-HOÀNG


V. LÝ THẦN-TÔNG (1128-1188)

Niên-hiệu: Thiên-thuận 天 順 (1128-1132)
Thiên-chương bảo-tự 天 彰 寶 嗣 (1133-1137)

Nhân-tông không có con, lập con của hoàng-đệ là Sùng-hiền-hầu 崇 賢 侯 lên làm Thái-tử, nay lên nối ngôi, tức là vua Thần-Tông 神 宗 [1].

Bấy giờ có các quan đại-thần là bọn ông Trương bá Ngọc 張 伯 玉, Lưu khánh Đàm 劉 慶 覃, Dương anh Nhị 楊 英 珥 giúp Thần-tông trị nước. Ngài vừa lên ngôi thì đại xá

  1. Tục truyền rằng Thần-tông là con cầu tự được, mà Ngài chính là ông Từ đạo Hạnh hóa xác sinh ra. Ở Bắc-Việt ai đi đến Chùa Thầy (thuộc Sơn-tây) cũng nghe nói sự tích ông Từ đạo Hạnh và ông Nguyễn minh Không. Chuyện hoang-đường, không thể tin là sự thật được.
— 109 —