Bước tới nội dung

Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

PHAN-KẾ-BÍNHViệt-Nam
phong-tục
Trích trong « ĐÔNG-DƯƠNG TẠP-CHÍ »
từ số 24 đến 49 (1913-1914)
Nhà sách KHAI-TRÍ
62, Đại-lộ Lê-Lợi — SAIGON