Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/424

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Sách Sử-Địa
Bán tại Nhà sách KHAI-TRÍ 62, Đại lộ Lê-Lợi, SAIGON

Việt-sử toàn thư
Phạm-văn-Sơn
Việt-sử tân biên

I Thượng và Trung cổ thời đại

II Trần-Lê thời đại

III Nam Bắc phân tranh

IV Tây-Sơn và Nguyễn sơ

V Việt-Nam kháng Pháp sử

VI Việt-Nam cách mạng cận sử

VII Chế độ Pháp thuộc ở V. N.

Việt-Nam sử lược
Trần-trọng-Kim
Lam-sơn thực-lục
Nguyễn-Trãi
Việt-Nam Pháp thuộc sử
Phan-Khoang
Việt-sử Tiêu án
Ngô-thời-Sĩ
Cuộc đời cách mạng Cường-Để
Tráng-Liệt
Việt sử kinh nghiệm
Nguyễn-văn-Hầu
Việt-Nam Tranh Đấu sử
Phạm-văn-Sơn
An-Nam chí lược
Lê-Tắc
Hải ngoại ký sự

Mục-lục châu bản Triều Nguyễn

Khâm định Việt sử Thông giám Cương Mục

Bản Triều Bạn Nghịch liệt truyện
Kiều-oánh-Mậu
Hoàng Việt Giáp Tý Niên biểu
Nguyễn-bá-Trác
Tổ chức chính quyền Trung ương dưới Triều Lê Thánh-Tôn
Lê-kim-Ngân
Nhu Viễn trong khâm định Đại Nam Hội điển sự lệ

Việt-Nam Cận đại sử ca
Huỳnh-thiên-Kim
Đại-Nam quốc sử diễn cả
Hoàng-xuân-Hãn
Trung-quốc toàn sử
Vương-đồng-Lãnh
Trung-quốc sử lược
Phan-Khoang
Việt sử: Xứ Đàng Trong

Sử ký Tư mã Thiên
Nhượng-Tống
Quang-Trung Nguyễn-Huệ
Hoa-Bằng
Ngồi tù khám lớn
Phan-văn-Hàm
A Modern History of Việt-Nam
Nguyễn-phát-Tấn
Đông-nam-Á sử-lược

Non nước xứ Quảng
Phạm-trang-Việt
Địa hình thái học
Lâm-thanh-Liêm
Các cường quốc kinh-tế

Thực trạng của giới nông dân V.N. thời Pháp thuộc
Phạm-cao-Dương
Việt-Nam thời bành trướng: Tây-Sơn
Nguyễn-Phương
Quốc sử tạp lục
Nguyễn-thiệu-Lâu

Nhà in VĂN-HỮU 43/1 Chi-lăng G.Đ. – 3000 ấn bản
GPKD số 1304 PTUDV/PHBCNT/KSALP ngày 2/5/73 – Phát hành 1/8/73

800