Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.XỨ
BẮC-KỲ NGÀY NAYHenri CUCHEROUSSET soạn.
TRAN-VĂN-QUANG dịch ra quốc-văn.Flower Deco 2 Xu bac ky ngay nay.jpg

ÉDITIONS DE
L' ÉVEIL ÉCONOMIQUE
HANOI
1924