Vì nghĩa quên tình/Hí đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HÍ ĐỀ

I

Hết chuyện luân-thường đến chuyện chơi,
Khen chê âu cũng gác ra ngoài,
Chơi văn đã viết in thời bán,
Hiến khách tình-chung một cuộc vui.

II

Cuộc vui in hiến khách tình-chung,
Cái giá văn-chương có mấy đồng,
Góp nhặt trò đời vài mảnh giấy,
Tình-chung ai đó thử xem cùng.

III

Cùng xem xem thử thử xem sao?
Những chuyện in đây những thế nào?
Có đủ trò đời cùng nỗi thế?
Ba hào một quyển có là bao.

Ngày mồng 5 Décembre 1921
NGUYỄN-MẠNH-BỔNG
hí-đề