Về Côn-sơn ngẫu tác ngày Trùng cửu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Về Côn-sơn ngẫu tác ngày Trùng cửu
của Nguyễn Trãi

Trùng dương mấy phát khách thiên nha.
Kịp phen này được đỗ nhà.
Túi đã không tiền khôn chác rượu ;
Vườn tuy có cúc chửa đâm hoa.
Phong sương đã bén biên thi khách ;
Tang tử còn thương tích cố gia.
Ngày khác hay đâu còn việc khác,
Tiết lành mựa nỡ để cho qua.