Về Côn-sơn ngẫu tác ngày Trùng cửu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trùng dương mấy phát khách thiên nha.
Kịp phen này được đỗ nhà.
Túi đã không tiền khôn chác rượu ;
Vườn tuy có cúc chửa đâm hoa.
Phong sương đã bén biên thi khách ;
Tang tử còn thương tích cố gia.
Ngày khác hay đâu còn việc khác,
Tiết lành mựa nỡ để cho qua.